MIGRAINE

MIGRAINE

Migraine of Hemicrania betekent in Latijn letterlijk ‘pijn in de helft van het hoofd’. De nochtans veel voorkomende aandoening is nog altijd ongeneesbaar. De klachten die met migraine gepaard gaan min of meer onder controle te houden. De klachten nemen in de meeste gevallen wel af naarmate men ouder wordt. Velen denken dat er slechts één soort migraine bestaat. Dat is dus niet zo. Er bestaan verschillende soorten migraine waarbij de pijn meestal onaangekondigd en dus van het ene in het andere moment de kop opsteekt. In sommige gevallen gaan er herkenbare signalen aan vooraf. Migraine maakt driemaal meer slachtoffers bij vrouwen dan bij mannen.

Migraine is geen psychischeaandoening
Over het ontstaan van migraine tast de wetenschap nog altijd in het duister. Soms is migraine erfelijk. Vaak heeft de aandoening te maken met familiale aanleg. Migraine is in geen geval een psychische ziekte zoals velen dus ten onrechte denken. Migraine is wel het gevolg van een neurobiologisch proces dat zich in de hersenen van migrainepatiënten afspeelt. Migraine manifesteert zich met hevig bonzende hoofdpijn die in vele gevallen gepaard gaat met:

 • Misselijkheid
 • Braken
 • Pijn bij iedere beweging
 • Overgevoelig voor licht en geluid

De pijn bij migraine verergert geleidelijk, alleen complete rust kan verbetering brengen.
Tijdens je slaap ebt de hoofdpijn geleidelijk weg. Dat duurt gemiddeld 24 uur. In sommige gevallen duurt zo’n migraineaanval zelfs langer dan drie dagen. De frequentie van deze migraineaanvallen varieert van dagelijks in de meest ernstige vorm tot om de paar maanden. Tussen twee migraineaanvallen verdwijnen de klachten volledig.

Signalen die een migraineaanval voorafgaan

Rusteloosheid
Irritatie
Verhoogde prikkelbaarheid
Blijdschap
Extreme vermoeidheid
Kou lijden zelfs bij warm zomerweer
Overmatig geeuwen
Verhoogde trek in suiker, chocolade of in andere zoetigheid
Grote overgevoeligheid voor geuren, licht of geluid
Het vasthouden van vocht. Vooral in je enkels, sterk gezwollen handen en/of een algemeen opgezwollen gevoel

Een zogenaamde aura die een migraineaanval steeds voorafgaat, wordt gekenmerkt door:

 • Visuele verschijnselen zoals lichtflitsen, bewegende vlekken, mozaïekbeelden, verblindende zigzaglijnen, gezichtsuitval
 • Ernstige spraakstoornissen waarbij men woorden en/of volledige zinnen onmogelijk kan uitspreken
 • Gevoelsstoornissen waaronder vooral tintelingen van de huid, indruk hebben verdoofd te zijn
 • Ernstige bewegingsstoornissen
 • Onwel worden, misselijkheid en braken)

Migraineaanvallen voorkomen
Je kunt je migraineaanvallen alleen maar proberen te voorkomen, genezing is niet mogelijk. Voorkomen doe je door de uitlokkende factoren te achterhalen. Heb je maandelijks meer dan twee keer een migraineaanval? Dan doe je er goed aan een migrainedagboek bij te houden. Dat maakt het je gemakkelijker om de oorzaak van je migraine te achterhalen.

Noteer in je dagboek:

 • Wat je iedere dag eet wat je hebt gegeten en gedaan
 • Je dagelijkse activiteiten
 • Eventuele voortekenen van je migraineaanval
 • De plaats waar de pijn zich voordeed
 • De hevigheid van de pijn
 • De duur van de pijn
 • De manier waarmee je de pijn besteed
 • Het eventuele gebruik van welke geneesmiddelen
 • Het resultaat van die pijnbestrijding

Voeding als oorzaak migraineaanvallen
Zijn bepaalde voedingsmiddelen oorzaak van een migraineaanval? Schrap ze dan tijdelijk van je dagelijks menu om ze daarna één voor één weer aan je menu toe te voegen. Zo kun je de uitlokkers van je migraineaanval het gemakkelijkst achterhalen en de consumptie ervan zoveel mogelijk beperken. Aan andere oorzaken zoals de weersomstandigheden, eventuele spanningen of stress en hormonale veranderingen kun je minder’ of helemaal niets doen. Tijdig rusten en ontspannen is een mogelijke oplossing.

Zelfzorg en zelfmedicatie is onvoldoende
Zelfzorg en/of zelfmedicatie is in de meeste gevallen onvoldoende om aan je migraineaanvallen het hoofd te bieden. Raadpleeg bij migraine steeds je huisarts. Die is in staat de meest aangewezen medicatie te vinden. Als je maandelijks meer dan twee aanvallen hebt, dan kan je arts je een onderhoudsbehandeling met een bepaald geneesmiddel voorschrijven. Bij meer dan de helft van alle migrainepatiënten zorgt dit voor een daling van het aantal aanvallenleidt zo’n behandeling effectief tot een daling van het aantal aanvallen.

Soorten migraineaanvallen

 • Buik migraine: komt vooral voor bij kinderen. Buik migraine of abdominale migraine is oorzaak van hevige buikpijn zonder dat daar een oorzaak voor gevonden wordt. Buik migraine gaat dikwijls samen met hevig braken De pijn gaat vaak samen met herhaaldelijk braken en wordt al te dikwijls verward met een blindedarmontsteking. Na korte tijd en zeker na een nachtje slapen verdwijnt de pijn meestal spontaan
 • Familiaire hemiplegische migraine: deze erfelijke en ernstige vorm van migraine komt gelukkig weinig voor. Tijdens de aura is de patiënt krijgt de patiënt zelfs met een verlamming aan een zijde van zijn lichaam af te rekenen. Agressie, verwardheid en bewusteloosheid zijn veel voorkomende andere klachten. Deze aura duurt vaak langer normaal. Aangepaste geneesmiddelen moeten zowel de hoofdpijn als de bijverschijnselen verhelpen.
 • Inspanningsmigraine: manifesteert zich vooral na lichamelijke inspanningen en vooral bij fysiek zware sporten zoals explosieve sporten zoals squash en sprinten. De aanval begint kort na de inspanning. Een behandeling van inspanningsmigraine is niet gemakkelijk maar brengt meestal wel verzachting
 • Migraine sans migraine: een van de best herkenbare symptomen van migraine is ongetwijfeld de aura. Die gaat meestal gepaard met het zien van lichtflitsen, kleurrijke vlekken en/of sterretjes maar ook met gezichtsuitval, tintelingen aan één kant van je lichaam, krachtverlies in een arm of been, spraakstoornissen of uitval van het gevoel in sommige delen van je lichaam. Sommigen klagen over deze symptomen zonder dat ze daarbij ook hoofdpijn krijgen. Men spreekt hier dus van een migraine aura zonder migraine. De aura verdwijnt spontaan en heeft dus geen specifieke behandeling nodig
 • Oftalmoplegische migraine: bij deze vorm van migraine is er sprake van verlamming van de spieren van één oog. Het oog kijkt dan meestal uitsluitend naar de buitenkant kijken
 • Voetballers migraine: ontstaat na het stoten van je hoofd, bijvoorbeeld bij het koppen van de bal. Een lichte klap of stoot kan een migraineaura en soms ook hoofdpijn veroorzaken. Vooral kinderen of jongvolwassenen hebben wel eens last van voetballers migraine
 • Migraine met aanvallen van verwardheid: hier zijn vooral jongeren het slachtoffer. De migraineaanval brengt de patiënt compleet in de war. Die verwardheid is zelfs zo erg dat je niet meer weet wat je doet, wie of waar je bent. Na enkele dagen ben je ervan verlost en herinner je je zelfs niets van de aanval